เติมผ่าน PromptPay QR Code

อัตราการได้รับ point ของระบบเติมด้วย PromptPay QR Code (-0.9%)

*เติมได้ครั้งละ 1 - 9,999.99 บาท


฿
.